Przesyłanie zgłoszeń

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 maja 2016 roku
(liczy się data wpływu do Organizatora Kongresu).
Po tym terminie będzie można zgłosić swoje uczestnictwo JEDYNIE w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa po 6 maja 2016 roku organizatorzy nie gwarantują pełnego pakietu materiałów.

UWAGA!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu!

Wszyscy uczestnicy Kongresu, którzy prześlą zgłoszenie do dnia 6 maja 2016 roku otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem lub faxem do dnia 13 maja 2016 roku.
W przypadku braku potwierdzenia do dnia 16 maja 2016 roku bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Kongresu: 12 422 09 20

 • Zachęcamy Państwa do zgłaszania uczestnictwa w Kongresie poprzez formularz on-line.
  Osoby, chcące zgłosić większą liczbę uczestników, mogą to uczynić wybierając opcję rejestracji grupowej.
  Formularz pozwala na edycję profilu i umożliwia wybór dodatkowych opcji (takich jak: dodanie osoby towarzyszącej, wybór wycieczki, wybór imprezy towarzyszącej, zgłoszenie streszczenia itp.) również po zakończeniu procesu rejestracji.

Kursy tematyczne

Uwaga !
Ze względów dydaktycznych liczba miejsc w poszczególnych kursach jest ograniczona.

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia tematu 1 kursu, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w kursach kwalifikowane będą JEDYNIE osoby, które zaznaczą swój wybór na karcie zgłoszenia lub formularzu zgłoszenia on-line, a także dopełnią wszelkich formalności związanych z udziałem w Kongresie.

Udziału w wybranych kursach tematycznych potwierdzony zostanie osobnym mailem po dniu 6 maja 2016 roku.

Warunki rezygnacji

 • W przypadku wycofania środków bądź rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, wycieczkach lub Balu Lekarzy Rodzinnych do dnia 15 kwietnia 2016 roku organizatorzy zwracają wniesione opłaty pomniejszone o 20% kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 • Rezygnacja z udziału w Kongresie lub wycofanie środków z płatnych imprez towarzyszących MUSZĄ BYĆ ZGŁOSZONE PISEMNIE – faxem na numer 12 421 40 50 lub listownie na adres Biura Organizacyjnego (decyduje data wpłynięcia pisma), podając równocześnie numer konta, na które należy zwrócić wpłatę.

Rejestracja w miejscu obrad

Zapraszamy do rejestracji oraz odebrania materiałów kongresowych w piątek, 3 czerwca 2016 roku, godz. 8.00-9.30 w Biurze Kongresu w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Biuro Kongresu będzie czynne:

 • piątek, 3 czerwca 2016 roku, w godz. 8.00-16.00
 • sobota, 4 czerwca 2016 roku, w godz. 8.30-15.00

Do wejścia na sesje, wystawę medyczną oraz nieodpłatne imprezy towarzyszące upoważnione będą JEDYNIE osoby zarejestrowane i posiadające identyfikatory kongresowe, a w przypadku imprezy w dniu 3 czerwca 2016 roku, posiadające bilet wstępu.

Wstęp na Uroczystą Sesję Otwarcia będzie WYŁĄCZNIE na podstawie potwierdzonego uczestnictwa.

W przypadku pilnych spraw, w dniach 1 czerwca – 4 czerwca 2016 roku,
czynny będzie TELEFON AWARYJNY: 692 869 038

Punkty Edukacyjne

 • Uczestnictwo w XVI Kongresie Medycyny Rodzinnej upoważnia do uzyskania min. 21 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).
 • Punkty edukacyjne będą potwierdzone na certyfikacie uczestnictwa w Kongresie.

Dodatkowo można uzyskać punkty edukacyjne za:

prezentację ustną lub w formie plakatu - 10 pkt. za prezentację (max 40 pkt.)