Warunki nadsyłania

 • Doniesienia ustne i plakaty, zgłoszone w formie abstraktów, będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Programowego.
  Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych lub plakatowych spełniające poniżej przedstawione kryteria.
Wymagania formalne, termin i sposób przesyłania abstraktów

Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 25 marca 2016 roku
Abstrakt można zgłosić poprzez zalogowanie do swojego konta utworzonego wprocesie rejestracji poprzez formularz on-line.
W zakładce "streszczenia" należy wypełnić wszystkie wymagane pola a następnie wysłać zgłoszenie abstraktu.
Przed wysłaniem abstrakt można modyfikować.

Pola wymagane do wypełnienia:

 • - dane osobowe zgłaszającego,
 • - autor/autorzy,
 • - osoba prezentująca (w przypadku prezentacji ustnej),
 • - instytucja/instytucje,
 • - wprowadzenie,
 • - materiał i metoda,
 • - wyniki,
 • - wnioski.

Abstrakt można zgłosić do jednej z następujących sesji:

 • - Edukacja pacjenta
 • - Epidemiologia w POZ
 • - Jakość opieki
 • - Kształcenie i rozwój zawodowy w medycynie rodzinnej
 • - Problemy Kliniczne
 • - System opieki w POZ
 • - Sesja plakatowa

Osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo za pomocą karty zgłoszenia a chciałyby zgłosić abstrakt proszone są o kontakt z Biurem Kongresu pod adresem kongres@kongres2016.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 12 422 09 20.

Potwierdzenie rejestracji oraz zakwalifikowanie abstraktu

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację o numerze ewidencyjnym abstraktu.
Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet programowy, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 18 kwietnia 2016 roku.
Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.

Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajda Państwo po 18 kwietnia 2016 roku na naszej stronie internetowej www.kongres2016.pl

Kontakt w sprawie abstraktów

W przypadku problemów z przesłaniem abstraktu za pomocą formularza, prosimy o kontakt z Biurem Kongresu:
e-mail: abstrakty@kongres2016.pl

Regulamin

Regulamin Medycznych Filipik i Rembrandtów dostępny jest TUTAJ.

Medyczne Rembrandty

Z prezentowanych plakatów zostanie wybrana najlepsza praca, która zostanie uhonorowana dyplomem oraz tytułem "Medycznych Rembrandtów 2016".

Wręczenie dyplomu odbędzie się podczas Sesji Plenarnej II,
w dniu 4 czerwca 2016 roku, w godz. 15.30-17.00.

Medyczne Filipiki

Z prezentowanych wystąpień zostanie wybrana najlepsza prezentacja naukowa XVI Kongresu Medycyny Rodzinnej, która zostanie uhonorowana dyplomem oraz tytułem "Medycznych Filipik 2016".

Wręczenie dyplomu odbędzie się podczas Sesji Plenarnej II,
w dniu 4 czerwca 2016 roku, w godz. 15.30-17.00.

Rejestracja w miejscu obrad

Zapraszamy do rejestracji oraz odebrania materiałów kongresowych w piątek, 3 czerwca 2016 roku, godz. 8.00-9.30 w Biurze Kongresu w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Biuro Kongresu będzie czynne:

 • piątek, 3 czerwca 2016 roku, w godz. 8.00-16.00
 • sobota, 4 czerwca 2016 roku, w godz. 8.30-15.00

Do wejścia na sesje, wystawę medyczną oraz nieodpłatne imprezy towarzyszące upoważnione będą JEDYNIE osoby zarejestrowane i posiadające identyfikatory kongresowe, a w przypadku imprezy w dniu 3 czerwca 2016 roku, posiadające bilet wstępu.

Wstęp na Uroczystą Sesję Otwarcia będzie WYŁĄCZNIE na podstawie potwierdzonego uczestnictwa.

W przypadku pilnych spraw, w dniach 1 czerwca – 4 czerwca 2016 roku,
czynny będzie TELEFON AWARYJNY: 692 869 038

Punkty Edukacyjne

 • Uczestnictwo w XVI Kongresie Medycyny Rodzinnej upoważnia do uzyskania min. 21 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).
 • Punkty edukacyjne będą potwierdzone na certyfikacie uczestnictwa w Kongresie.

Dodatkowo można uzyskać punkty edukacyjne za:

prezentację ustną lub w formie plakatu - 10 pkt. za prezentację (max 40 pkt.)