Tabela opłat

  Wpłata do
11/03/2016
Wpłata do
08/04/2016
Wpłata do
06/05/2016
Wpłata na
miejscu
Lekarze Członkowie KLRwP* 390,00 zł480,00 zł590,00 zł690,00 zł
Rezydenci** 280,00 zł320,00 zł350,00 zł400,00 zł
Pozostali uczestnicy 490,00 zł550,00 zł590,00 zł690,00 zł
Osoby Towarzyszące 320,00 zł360,00 zł360,00 zł400,00 zł
* dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2016 roku włącznie
** po przesłaniu zaświadczenia wystawionego przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Bal Lekarzy Rodzinnych

  Wpłata do
11/03/2016
Wpłata do
08/04/2016
Wpłata do
06/05/2016
Wpłata na
miejscu
  280,00 zł/osoba300,00 zł/osoba350,00 zł/osoba380,00 zł/osoba
  490,00 zł/para540,00 zł/para600,00 zł/para 

Uczestnicy

Opłata obejmuje:

 • - udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 2 czerwca 2016 roku
  (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
 • - udział we wszystkich sesjach, warsztatach oraz wystawie medycznej
 • - pakiet materiałów kongresowych
 • - certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi
 • - wyżywienie w dniu 3 czerwca 2016 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • - wyżywienie w dniu 4 czerwca 2016 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • - udział w wybranych kursach tematycznych
  (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata NIE obejmuje:

 • - wstępu na Bal Lekarzy Rodzinnych
 • - zakwaterowania
 • - uczestnictwa w wycieczkach
 • - występu zespołu Skaldowie w dniu 2 czerwca 2016 roku oraz występu kabaretowego Cezarego Pazury w dniu 3 czerwca 2016 roku

Osoby towarzyszące

Opłata obejmuje:

 • - udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 2 czerwca 2016 roku
  (Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
 • - wstęp na imprezę towarzyszącą w dniu 3 czerwca 2016 roku,
 • - wyżywienie w dniu 3 czerwca 2016 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • - wyżywienie w dniu 4 czerwca 2016 roku – lunch i dwie przerwy kawowe

Opłata NIE obejmuje:

 • - udziału w sesjach, warsztatach
 • - pakietu materiałów kongresowych
 • - certyfikatu uczestnictwa
 • - wstępu na Bal Lekarzy Rodzinnych
 • - zakwaterowania
 • - uczestnictwa w wycieczkach

Wpłaty należy dokonać na:

 • ZiZ Centrum Edukacji
  ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
  mBank S.A. 38 1140 1081 0000 2164 4100 1003
  z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
 • Obsługujemy płatności online

Punkty Edukacyjne

 • Uczestnictwo w XVI Kongresie Medycyny Rodzinnej upoważnia do uzyskania min. 20 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).
 • Punkty edukacyjne będą potwierdzone na certyfikacie uczestnictwa w Kongresie.

Dodatkowo można uzyskać punkty edukacyjne za:

prezentację ustną lub w formie plakatu - 10 pkt. za prezentację (max 40 pkt.)